Multispecies FIP

Dự án cải thiện nghề cá đa loài - (Multispecies FIP)

FIP là viết tắt của cụm từ "Fishery Improvement Project", có nghĩa là "Dự án Cải thiện nghề cá". Cải thiện nghề cá được hiểu là cải thiện phương pháp, ngư cụ và tàu đánh bắt sao cho lượng cá đánh bắt được không bị suy giảm theo thời gian, duy trì được đa dạng sinh cảnh biển và không làm tổn hại đến các loài quý hiếm cần được bảo tồn. 

Dự án cải thiện nghề cá đa loài - Multispecies FIP là nỗ lực phát triển nghề lưới cá đa loài của Việt Nam theo hướng bền vững, trong đó dự án sử dụng nguồn lực của khu vực tư nhân để giải quyết các thách thức của nghề cá hiện tại. Bên cạnh việc cải thiện môi trường biển và đa dạng sinh học, Multispecies FIP cũng giúp các nhân tố trong chuỗi giá trị đảm bảo và chứng minh được sản phẩm của họ được khai thác từ nghề cá có trách nhiệm.

Mục tiêu chung của dự án là giúp các thành viên tham gia có đủ khả năng nhận được chứng nhận Chương trình cải tiến MarinTrust cho nghề cá bền vững.

 

 

Vì sao phải thực hiện FIP?

Nhà nhập khẩu thủy sản ở các nước thuộc Cộng đồng chung châu Âu và Mỹ yêu cầu các công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam phải cung cấp bằng chứng về tính bền vững của sản phẩm, có thể tóm lược trong lưu đồ bên:

Để khách hàng trực tiếp của các công ty bột cá, tức là các công ty sản xuất thức ăn thủy sản được chứng nhận và bán được hàng cho các trang trại nuôi trồng thủy sản xuất khẩu, các công ty bột cá phải được chứng nhận tiêu chuẩn MarinTrust, một tiêu chuẩn về sản xuất bột cá, dầu cá có trách nhiệm. Tiêu chuẩn này bao gồm 3 hợp phần: An toàn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, mua nguyên liệu có trách nhiệm và an sinh phúc lợi cho người lao động. 

Dự án FIP có thể kéo dài từ 3 cho đến 5 năm, tùy thuộc vào các yếu tố bao gồm: Sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, sự hợp tác của các tàu đánh bắt, thông tin và dữ liệu liên quan đến khai thác và nguồn lực để thực hiện dự án (tài chính và nhân sự).

Liên hệ ngay

Phạm vi của của FIP nhằm chứng minh các nhà máy bột cá đang mua nguyên liệu có trách nhiệm, tức là nguồn nguyên liệu đến từ các tàu khai thác hải sản hoạt động đánh bắt hợp pháp, được quản lý tốt và được báo cáo đầy đủ. 

Lợi ích cho các công ty bột cá và thức ăn chăn nuôi

FIP được thực hiện thế nào ?

Đối tác FIP của chúng tôi

Quản lý dự án

Làm cách nào để tham gia dự án FIP?

Mời bạn gửi thông tin để nhận được cuộc gọi lại/email từ chuyên viên tư vấn.

DỰ ÁN CẢI THIỆN NGHỀ CÁ ĐA LOÀI (MULTISPECIES FIP)
Điều phối dự án: Công ty TNHH Kim Delta Việt Nam