FIP Vũng Tàu

  FIP Vũng Tàu được khởi xướng từ tháng 11 năm 2015 bởi Bàn tròn các nhà sản xuất bột cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khách hàng của họ - Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi tổng hợp tại Việt Nam (Bàn tròn Cải thiện Nghề cá BRVT). Bàn tròn này đã được chính quyền cấp tỉnh chính thức công nhận vào tháng 7 năm 2016.

  Với sự ủng hộ của tổ chức Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu (GAA, nay là Liên minh Thủy sản Toàn cầu GSA), ngày 27 tháng 4 năm 2016, trong khuôn khổ hội chợ Thủy Sản châu Âu tại Brussels, Bỉ đã diễn ra đối thoại đầu tiên giữa Bàn tròn Cải thiện Nghề cá BRVT với các bên liên quan quốc tế.

  Vào tháng 6 năm 2020, FIP Vũng Tàu đã đăng ký với Fishery Progress là FIP Dự bị cho nghề lưới kéo đa loài ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với 10 thành viên tham gia (4 công ty thức ăn và 6 công ty bột cá ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

  Mục đích chính của FIP Vũng Tàu là giúp các công ty bột cá tại Vũng Tàu đi tiên phong trong việc đáp ứng yêu cầu mua nguyên liệu biển có trách nhiệm và đủ điều kiện tham gia vào chuỗi giá trị thủy sản nuôi trồng xuất khẩu, bắt đầu từ tác nhân đầu chuỗi là các công ty sản xuất thức ăn thủy sản. Điều này có nghĩa là các bên tham gia FIP Vũng Tàu sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ và thúc đẩy nghề cá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở nên bền vững. 

  Thành viên dự án:

  Tình trạng: Đang tiến hành - Giai đoạn 3

  Năm: 2021 - 2024

  Mục tiêu

  Mục tiêu chung của dự án là giúp các công ty Bột cá BRVT đủ điều kiện để được chứng nhận Chương trình Cải tiến MarinTrust. Một số mục tiêu trung gian của FIP đã được xác định, góp phần vào việc cải tiến liên tục việc quản lý nghề cá. Bao gồm:

  • Xây dựng hướng dẫn đánh giá trữ lượng đa loài
  • Đánh giá trữ lượng đa loài cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là BRVT)
  • Thu thập dữ liệu về nghề lưới kéo BRVT
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu loài ETP tỉnh BRVT
  • Tiến hành đánh giá tác động của nghề lưới kéo đối với các loài ETP ở BRVT
  • Thu thập thông tin liên quan đến xử lý rác trên biển và mất / thu hồi thiết bị, và đánh bắt ma
  • Thực hiện nghiên cứu về các Hệ sinh thái biển dễ bị tổn thương (VMEs) trong vùng biển thuộc quản lý hành chính của tỉnh BRVT
  • Xây dựng kế hoạch quản lý sinh cảnh biển cho BRVT
  • Thực hiện một nghiên cứu về các yếu tố hệ sinh thái chính của UoA
  • Tiến hành các nghiên cứu về tác động của nghề lưới kéo đến hiện trạng và sự thay đổi của nguồn lợi ở tầng đáy
  • Xây dựng kế hoạch quản lý hệ sinh thái cho BRVT
  • Quản lý tốt FIP

  Thành tựu

  Những thành tựu sau được ghi nhận tính đến quý 1 năm 2023:

  • FIP Vũng Tàu được công bố là Dự án Cải tiến (IP) trên trang web MarinTrust
  • FIP Vũng Tàu được công bố như một FIP cơ bản trên trang FisheryProgress
  • Thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về luật Thủy sản với các bên liên quan (ngư dân, bột cá, bến cảng)
  • Tổ chức thành công cuộc gặp giữa MarinTrust và các đối tác
  • Tổ chức thành công cuộc họp (03/08/2022) về "Thu thập dữ liệu nghề cá đa loài và chia sẻ dữ liệu giữa các bên liên quan"
  • Tổ chức thành công cuộc họp (17-18/08/2022) về diễn giải các yêu cầu của tiêu chuẩn MarinTrust cho các công ty bột cá thành viên FIP Vũng Tàu
  • Tổ chức thành công cuộc họp (09/02/2023) về các cột mốc trong năm 2022 và thống nhất mục tiêu năm 2023